20 vuodessa näemme maakuntalehdistön katoamisen Suomesta

Mediahistorian periaatteisiin ja dynamiikkaan perustuen väitän, että nykyisenkaltainen maakuntalehdistö tulee katoamaan Suomesta 20 vuodessa. Se johtuu siitä, että uutissisältöihin ja maakunnallisuuteen perustuvalta medialta katoaa alta kolme asiaa:

  • mediamaiseman muutoksen myötä uutiset siirtyvät täysin sähköiseen mediaan
  • sähköinen viestintä on ylivoimainen tekninen media-alusta ja syö hyvin nopeasti niitäkin vähiä vahvuuksia, joita printillä vielä on (mm. tuotetuntuma)
  • mm. nämä mekanismit yhdessä aiheuttavat maakunnallisuuden käsitteellisen merkityksen häviämisen.

Lähtökohtaisesti asiat ovat sähköisessä ympäristössä vain joko paikallisia (välittömään lähiympäristöön kuten kunta, kaupunki tai kaupunginosa sidottuja), valtakunnallisia (kuten koko maata koskevan poliittisen järjestelmän toiminta) tai globaaleja (tiettyjä globaaleja aihealueita koskevia, kuten erilaiset harrasteaiheet jne.).

Painetun maakuntamedian kriisi on siis pelättyä paljon pahempi. Itella odottaa, että vuoteen 2020 mennessä (eli vain seitsemässä vuodessa) painettujen jakelujen levikki putoaa puoleen, eli 50%. Itse uskon, että painettujen lehtien maakuntalehtien levikit tulevat näkyvissä olevassa tulevaisuudessa laskemaan jopa 90%. Miksi näin pessimistinen arvio?

Siksi, että painetuilla maakuntalehdillä ei ole mitään niistä vahvuuksista, joihin moderni sähköinen media perustuu. Mediatum Oy:n tutkimusten mukaan jo nyt alle 30-vuotiaille internet on lehteä tärkeämpi media, ja sähköisen median merkitys vain korostuu nuorempia ikäryhmiä kohti mentäessä.

Tämä dramaattinen johtopäätökseni perustuu lisäksi mediahistoriassa toistuvaan ns. mediaevoluution dynamiikkaan. Tämä on eri asia kuin biologinen evoluutio (johon en itse usko biologisena versiona), mutta joka selittää hyvin mediateknologian murroksen aiheuttamaa median muutosta. Se tarkoittaa, että aina uuden viestintäteknologian ilmestyessä näyttämölle muiden medioiden asema muuttuu dramaattisestikin. Tosin tärkeää on muistaa, että mediaevoluutio ei ole vielä aiheuttanut yhdenkään vanhan median täydellistä katoamista.

Maakuntamediakin tulee siis säilymään, mutta nykyiseen verrattuna hyvin pienellä volyymitasolla. Niistä tulee eräänlaisia ylikasvaneita paikallislehtiä. Maakuntamedian pelastukseksi eräs entinen valtakunnallisen päivälehden päätoimittaja hahmottelikin hiljan YLEn tarjoamaa ja veronmaksajien rahoittamaa tuotantoapua. Tämä vääräoppisen kuuloinen ehdotus osoittautunee oikeammaksi analyysiksi kuin alkuun näyttää. Alueellisuudesta tulee julkisen palvelun median lähes monopolistinen toimialue. Alueellisuuden ansaintalogiikan tosin vain verorahoitus kykenee ratkaisemaan, koska kukaan muu kuin valtio ei ole siitä valmis maksamaan.

Kirjoittaja on FT Taisto Lehikoinen