Agendasenttereiden aika

Agendasentterit vievät voiton mediassa: oletko siis tykkääjä, opponentti vai voittava agendasentteri?
Sentteri on yksi koripallon pelipaikoista. Sentteri-pelaaja on yleensä joukkueensa pisin pelaaja. Sentteri vastaa joukkueen korinaluspelistä, jonka lisäksi sentteri pyrkii tekemään pisteitä, keräämään levypalloja sekä torjumaan vastustajan heittoyrityksiä. (Wikipedia)

Mediatutkimuksessa agendasetting (suom. lähinnä ”aiheen asettaminen”) on tunnettu tutkimusteoria ja tarkoittaa huomion kiinnittämistä siihen, millaisia teemoja julkisuudessa esiintyy, ketkä niitä esittävät ja millaisia toimijoita agendalla esiintyy.

Mediamaiseman pirstaloituessa tai liberalisoituessa (käsitteenvalinta riippuu siitä, pitääkö esimerkiksi sosiaalisen median painoarvon kasvua hyvänä tai huonona asiana) perinteisen mainstream-median valta on heikentynyt.

Periaatteessa jokainen, jolla on hallussaan tarpeeksi viestinnällistä pääomaa (mm. persoonan kiinnostavuus, aiheen kiinnostavuus, viestintätaidot, viestintävälineet ja substanssiosaaminen) pystyy saamaan asiansa levitetyksi hyvinkin laajasti. Tästä seuraa se, että perinteisen portinvartija-tyyppisen valtamedian merkitys on aidosti heikentynyt.

Ketkä sitten menestyvät tässä mediapelissä? Tämän päivän mediapelin voittajia ovat agendasentterit (agendasetter, keskustelun aiheen asettajat). Voittajia ovat ne, joilla on riittävästi edellä kuvattua viestinnällistä pääomaa. He kykenevät tekemään maaleja julkisuudessa haluamallaan hetkellä. Agendasentteri avaa keskustelun Facebookissa, blogissaan, foorumeilla tai mainstream-mediassa ja pakottaa toiset reagoimaan avaukseensa. Agendasentteri on siis aloitteentekijä, muut ovat reagoijia (tykkääjiä tai opponentteja).

On totta, että taitavakaan agendasentteri ei pysty nykyaikaisessa  hyvin liberaalissa mediaympäristössä määrittelemään mediakeskustelun lopputulosta. Mutta hän pystyy määrittelemään sen, mistä keskustellaan. Tämä on jo puolet voitosta, koska on aina myös aimo mahdollisuus siihen, että keskustelun lopputulema on agendasentterin haluama.

Oletko siis vain tykkääjä tai opponentti vai aito agendasentteri? Vain sentteri tekee pisteet ja määrää pelin kulun.