Mediaseuranta tuottamaan pikkurahalla – agenda-analyysi kertoo tärkeimmän

Mediaseuranta jos mikä on palvelu, jonka tuottavuutta on hyvin vaikea määritellä. Jos sijoitan palveluun 15.000 euroa vuodessa, saanko vastaavalla määrällä hyötyä?
Usein näin ei ole, sillä monesti mediaseurannan tuottamaa tietoa hyödynnetään yhteisöissä varsin vähän.

Jos palveluun siis sijoittaa vain esimerkiksi kymmenesosan hintavamman palvelun kustannuksista, on varmaa, että rahalle saa huomattavasti paremman vastineen.

Agenda-analyysi tuottavin mediaseurannan ominaisuus

Päivittäisten osumaraporttien lisäksi mediaseurannan varsinainen analyysivoima on osumatilastoissa. Tilastoista ehdottomasti tärkein on ns. agenda-analyysi, joka yksin tuottaa yleensä jopa puolet mediaseurannan analyysihyödystä. Agenda-analyysi on osumakuvaaja, joka on sijoitettu aika-määrä -avaruuteen ja josta näkee mediaosumien määrän päivämäärittäin. Tämä kuva kertoo mediahuippujen volyymin (onko julkisuus paikallista, tiettyyn erikoismediaan sijoittuvaa, sosiaaliseen mediaan painottuvaa vaiko valtakunnallista mainstream-julkisuutta), osumalaaksojen tason (meneekö näkyvyys pienimmillään täysin nollatasolle, vai esiintyykö julkisuutta myös tilanteissa joissa uutishuiput puuttuvat) sekä millainen on osumien trendi (pysyykö julkisuus ennallaan vai kasvaako tai laskeeko julkisuuden kiinnostus).

Jo yksin tämän tiedon avulla julkisuudesta saa selkeän kuvan ja otteen oman mediamaineen arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Eikä siihen todellakaan tarvitse investoida suuria summia.