Moninkertaista sisällöntuotantovoimasi mediaseurannalla – ilmaiseksi!

Viestinnän kysyntä kasvaa tällä hetkellä minkä tahansa organisaation viestintäresurssien lisäämiskykyä nopeammin. Mediaseurannan avulla moninkertaistat sisällöntuotantokykysi.
Viestinnän kysyntä kasvaa erittäin nopeasti, ja tiedosta on tullut eräänlainen perusoikeuden kaltainen hyödyke, jota odotetaan olevan saatavilla vaikka sitä ei aktiivisesti käytettäisikään. Tämä viestinnän saataville tuottaminen siten, että sidosryhmät kokevat saavansa riittävästi viestintää, vaatii suuria panostuksia viestinnän ja sisällöntuotannon resursseihin. Niinpä yhteisöillä ei yleensä ole mahdollisuuksia vastata jopa epärealistisen suureksi käyneeseen viestinnän kysyntään. Tämä puolestaan aiheuttaa tyytymättömyyttä tai ainakin yhteisön viestinnällisen kilpailukyvyn heikkenemistä sidosryhmien parissa ja altistaa näin maineriskeille.

Ratkaisuksi tilanteseen nousee olemassaolevan uutisvirran tehokas hyödyntäminen ja kanavointi oikeisiin kohteisiin. MediatumMonitor-mediaseurannan avulla yhteisösi muuttuu toimialasi kattavaksi ja nopeaksi uutistoimistoksi. Pystyt nopeasti ja tarkasti jakelemaan juuri sinun kohderyhmiäsi kiinnostavat uutisotsikot internet-sivuilla, sisäverkoissa sekä täsmäkohdistetuilla uutisbulletiinijakeluilla. Sisällöntuotantokykysi siis moninkertaistuu ilman kuluja! Tämä varmistaa sidosryhmiesi tyytyväisyyden ja yhteisösi hyvän maineen.