Sosiaalinen media – dilemma yritysviestinnässä: potentiaalin hyödyntäminen vaatii suurta tarkkuutta – sosiaalinen media

Miten merkittävä yritysviestinnän kanava sosiaalinen media lopulta on? Ja jos potentiaalia on, miten sen voi hyödyntää? Tähän tutkimustiedon avainnäkökulmat seuraavassa.

Mediatum Oy:n useiden tuhansien kuluttaja-asiakkaiden parissa eri toimeksiantajille toteuttamien tuoreiden tutkimusten tulokset antavat vahvan viitteen uudesta sosiaaliseen median dilemmasta. Nimittäin privaatisti ihmiset ovat aktiivisia sosiaalisen median seuraajia sekä jossain määrin sisällöntuottajia, mutta he eivät massamaisesti halua seurata heille palveluja tuottavien yritysten viestintää. Toisin sanoen, jos olen vaikkapa tietyn elektroniikkaliikkeen asiakas pääsääntöisesti en halua seurata tuon liikkeen Facebook-päivityksiä.Facebookin pikkuveljen Twitterin merkitys kuluttajaviestinnässä on vielä vähäisempi sen tällä hetkellä merkittävästi pienemmän ja eräänlaisista ammattikäyttäjistä koostuvan käyttäjämäärän vuoksi.
Tämä tarkoittaa sitä, että sosiaalinen media ei ole Se Suuri Ratkaisu yhteisöviestinnän kokonaisuuteen. Muutoinkin tutkimuksemme antavat indikaattoreita siitä, että sosiaalinen media ei tämänhetkisen näkymän mukaan vaikuta merkittävästi isojen perinteisten toimialojen toimintamalleihin tai rakenteisiin (toki mediatoimialaa lukuun ottamatta).
Jos tämä olisi koko kuva sosiaalisen median merkityksestä yritysviestinnälle, voitaisiin mielenkiinto kohdistaa muihin ratkaisuihin.

Kolme kymmenestä haluaa yritysviestejä Facebookissa

Sosiaalisen median käyttöön liittyy kuitenkin sellainen dilemma, että useiden tutkimustemme mukaan kolme kymmenestä kuitenkin haluaa saada näitä yritysviestejä. Koska sosiaalinen media tarkoittaa lähtökohtaisesti yleisöjen pirstoutumista, muodostuu tästä kolmanneksesta kiinnostava ja varsin suuri yleisö.

Ne, jotka haluavat yritysviestipäivityksiä haluavat tutkimuksen mukaan niitä varsin tiheästi. He myös kokevat tunnesuhteen yrityksen someviestintään voimakkaana. Onnistuneen sosiaalisen mediaviestinnän avulla päästään siis luomaan vahva suhde. Suhde onkin kaiken avain; suhde on sekä keino että erityisesti tavoite.

Tutkimuksemme antavat niin ikään vahvoja viitteitä siitä, että sosiaalinen media toimii juuri tietynlaisen sosio-demografisen osayleisön parissa. Viestintään ja markkinointiin on siis saatu jälleen yksi niche lisää ja sille omat strateginsa, sisällöntuottajansa, formaattinsa ja efektinsä.

Tunne oma yleisösi – pyydä ehdotus someviestinnän formaatti- ja vaikutustutkimuksesta juuri teille tärkeän yleisön parissa: taisto.lehikoinen@mediatum.fi

Taisto Lehikoinen, FT